Giải câu 5 bài : Luyện tập chung Toán lớp 4 trang 99 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 99 sgk toán lớp 4

Một lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh. Nếu học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào.Tìm số học sinh của lớp học đó?

Bài làm:

Học sinh xếp thành 3 hàng không thừa không thiếu bạn nào nên số học sinh trong lớp chia hết cho 3.

Học sinh xếp thành 5 hàng không thừa không thiếu bạn nào nên số học sinh trong lớp chia hết cho 5.

Ta có các số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết 5 là : 0 ; 15; 30; 45…

Do số học sinh trong lớp bé hơn 35 và lớn hơn 20 nên ta chọn số 30.

Vậy lớp học đó có 30 học sinh.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021