Giải câu 1 Bài Luyện tập Các số có sáu chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 10 - SGK toán 4:

Giải câu 1 Bài Luyện tập - Các số có sáu chữ số

Bài làm:

Viết số

Trăm

nghìn

Chục

nghìn

NghìnTrămChục

Đơn

vị

Đọc số
653 267653267Sáu trăm năm mươi ba nghìn hai trăm sáu mươi bảy
425 301425301Bốn trăm hai mươi lăm nghìn ba trăm linh một
728 309728309Bảy trăm hai mươi tám nghìn ba trăm linh chín
425 736425736Bốn trăm hai mươi lăm nghìn bảy trăm ba mươi sáu
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021