Giải câu 4 bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 139

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 139 sgk toán lớp 4

Có một kho xăng. Lần đầu người ta lấy ra 32 850l xăng, lần sau lấy ra bằng lần đầu thì trong kho còn lại 56 200l xăng. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu lít xăng?

Bài làm:

Lần đầu người ta lấy ra 32 850l xăng, lần sau lấy ra bằng lần đầu thì số lít xăng lần sau lấy ra là của 32 850.

Lần sau lấy ra số lít xăng là:

32 850 x = \(\frac{32 850 \times 1}{3}\) = 10 950 (l)

Cả hai lần lấy ra được số lít xăng là:

32 850 + 10 950 = 43 800 (l)

Lúc đầu trong kho có số lít xăng là:

43 800 + 56 200= 100000 (l)

Đáp số: 100000l.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021