Giải bài tập 1 trang 173 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 173 - sgk toán lớp 4

Quan sát hình bên, hãy chỉ ra:

a) Các cạnh song song với nhau ;

b) Các cạnh vuông góc với nhau.

Bài làm:

Bài 1

a) Các cạnh song song với nhau là:

  • Cạnh AB và cạnh DC

b) Các cạnh vuông góc với nhau

  • Cạnh AB vuông góc cạnh AD
  • Cạnh AD vuông góc cạnh DC
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021