Giải bài Hình thoi sgk Toán 4 trang 140

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Hình thoi trang 140 sgk toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Giải bài Hình thoi - sgk Toán 4 trang 140

Hình thoi ABCD có:

  • Cạnh AB song song với cạnh DC.

Cạn AD song song với cạnh BC.

  • AB = BC = CD = DA

Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 140 sgk toán lớp 4

Trong các hình dưới đây:

Giải câu 1 bài Hình thoi - sgk Toán 4 trang 140

  • Hình nào là hình thoi?
  • Hình nào là hình chữ nhật?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 140 sgk toán lớp 4

Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai đường chéo của hình thoi chúng cắt nhau tại điểm O

a) Dùng e-ke để kiểm tra xem hai đường chéo có vuông góc với nhau hay không?

b) Dùng thước có vạch chia xăng- ti - mét để kiểm tra xem hai đường chéo có cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường hay không?

Giải câu 2 bài Hình thoi - sgk Toán 4 trang 140

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 140 sgk toán lớp 4

Thực hành gấp và cắt giấy theo hình vẽ trong sgk để tạo thành hình thoi.

Giải câu 3 bài Hình thoi - sgk Toán 4 trang 140

=> Xem hướng dẫn giải


  • 22 lượt xem
Chủ đề liên quan