Giải toán 4 bài: Ôn tập về số tự nhiên (tiếp) trang 161 sgk

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4, giải bài ôn tập về số tự nhiên trang 161 sgk toán 4, để học tốt toán 4. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 161 - sgk toán lớp 4

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

989...1321 34 579...34 601

27 105...7985 150 482...150 459

8300 : 10 ...830 72 600...726 x 100

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 161 - sgk toán lớp 4

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 7426; 999; 7642; 7624.

b) 3158; 3518; 1853; 3190.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 161 - sgk toán lớp 4

Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

a) 1567; 1590; 897; 10261

b) 2476; 4270; 2490; 2518.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 161 - sgk toán lớp 4

a) Viết số bé nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

b)Viết số lớn nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

c) Viết số lẻ bé nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

d) Viết số chẵn lớn nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Trang 161 - sgk toán lớp 4

Tìm , biết 57 < < 62 và:

a) là số chẵn

b) là số lẻ.

c) là số tròn chục.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 19 lượt xem
Chủ đề liên quan