Giải bài Triệu và lớp triệu (Tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Bài học này, các con tiếp tục tìm hiểu về triệu và lớp triệu giúp các con nắm chắc lí thuyết và vận dụng vào giải bài tập.

A. Lý thuyết

Để đọc được các số có lớp triệu:

Đầu tiên, các con tách số ra thành từng lớp (lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu), mỗi lớp có ba hàng.

Sau đó, các con dựa vào cách đoch số có tới ba chữ số thuộc từng lớp và đọc từ trái qua phải.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 15 - sgk toán 4:

Viết và đọc số theo bảng:

Giải câu 1 Bài Triệu và lớp triệu (Tiếp theo)

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 15 - sgk toán 4:

Đọc các số sau:

7 312 836; 57 602 511; 351 600 307; 900 370 200; 400 070 192.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 15 - sgk toán 4:

Viết các số sau:

a, Mười triệu hai trăm năm mươi nghìn hai trăm mười bốn;

b, Hai trăm năm mươi ba triệu năm trăm sáu mươi tư nghìn tám trăm tám mươi tám;

c, Bốn trăm triệu không trăm ba mươi sáu nghìn một trăm linh năm;

d, Bảy trăm triệu không nghìn hai trăm ba mươi mốt.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 15 - sgk toán 4:

Bảng dưới đây cho biết một vài số liệu về giáo dục phổ thông năm học 2003 - 2004.

Tiểu họcTrung học cơ sởTrung học phổ thông
Số trường14 3169 8732 140
Số học sinh8 350 1916 612 0992 616 207
Số giáo viên362 627280 94398 714

Dựa vào bảng trên hãy trả lời các câu câu hỏi sau:

Trong năm học 2003 - 2004:

a, Số trường trung học cơ sở là bao nhiêu?

b, Số học sinh tiểu học là bao nhiêu?

c, Số giáo viên trung học phổ thông là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 13 lượt xem
Chủ đề liên quan