Giải toán 4 bài: Tỉ lệ bản đồ trang 154 sgk

  • 1 Đánh giá

Nhiều bạn thắc mắc tại sao, diện tích đất của một địa phương hay khu vực trên thực tế rất lớn nhưng khi vẽ vào bản đồ chỉ nhỏ được một chút. Đó là người ta chia tỉ lệ để vẽ bản đồ. Ví dụ thực tế 1 triệu km thì vẽ trên bản đồ 1cm...Và giúp các bạn hiểu rõ hơn, chúng ta cùng đến với bài tỉ lệ bản đồ trang 154 sgk toán lớp 4.

A. Lý thuyết

Ở dưới mỗi góc bản đồ nước Việt Nam đều có ghi tỉ lệ 1: 1000 000 000.

Tỉ lệ đó là tỉ lệ bản đồ

Tỉ lệ 1 : 10 000 000 hay cho biết hình nước Việt Nam được vẽ thu nhỏ lại 10 000 000 lần. Chẳng hạn: Độ dài 1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là 10 000 000cm hay 100 km.

Tỉ lệ bản đồ có thể viết dưới dạng một phân số có tử số là 1:

Ví dụ: $\frac{1}{500}$ $\frac{1}{1000000}$ $\frac{1}{1 000 000 000}$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 155 - sgk toán lớp 4

Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000, mỗi độ dài 1mm, 1cm, 1dm ứng với độ dài thật nào cho dưới đây?

1000dm, 1000cm, 1000mm

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 155 - sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Tỉ lệ bản đồ1 : 10001 : 3001 : 10 0001 : 500
Độ dài thu nhỏ1cm1dm1mm1m
Độ dài thật....cm...dm...mm...m

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 155 - sgk toán lớp 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S

Trên bản đồ tỉ lệ 1: 10000. quãng đường từ A đến B đo được 1dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường từ A đến B là:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 68 lượt xem
Chủ đề liên quan