Giải bài Luyện tập Tìm số trung bình cộng

  • 1 Đánh giá

Bài học này sẽ giúp các con nhớ lại và luyện tập thêm về cách tìm số trung bình cộng. Chúc các con học tập tốt

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 28 - SGK Toán 4:

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 96; 121 và 143. b) 35; 12; 24; 21 và 43

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 28 - SGK Toán 4:

Số dân của một xã trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là: 96 người, 82 người, 71 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 28 - SGK Toán 4:

Số đo chiều cao của 5 học sinh lớp Bốn lần lượt là 138 cm, 132 cm, 130 cm, 136 cm,134 cm. Hỏi trung bình số đo của chiều cao của mỗi em là bao nhiêu xăng-ti-mét?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 28 - SGK Toán 4:

Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó có 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 28 - SGK Toán 4:

a) Số trung bình cộng của hai số là 9. Biết một trong hai số đó bằng 12, tìm số kia.

b) Số trung bình cộng của hai số là 28. Biết một trong hai số đó bằng 30, tìm số kia.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 13 lượt xem
Chủ đề liên quan