Giải Bài: Nhân với số có hai chữ số

  • 1 Đánh giá

Ở các bài trước, các con đã được học phép nhân với số có một chữ số. Dựa trên kiến thức đó, KhoaHoc hướng dẫn các con thực hiện phép nhân với số có hai chữ số. Từ đó, các con biết áp dụng vào các bài toán.

A. Lý thuyết

25 x 13 = ?

a) Ta có thể tính như sau:

25 x 13 = 25 x (10 + 3)

= 25 x 10 + 25 x 3

= 250 + 75 = 325

b) Thông thường ta đặt tính và tính như sau:

25

x 13

75

25

325

  • Nhân 3 với 5 được 15, viết 5 nhớ 1

Nhân 3 với 2 được 6, thêm 1 bằng 7, b=viết 7
Nhân 1 với 5 được 5, viết 5
Nhân 1 với 2 được 2, viết 2

  • Hạ 5

Cộng 7 với 5 được 12, viết 2 nhớ 1

2 thêm 1 bằng 3, viết 3

c) Trong cách tính trên:

  • 75 gọi là tích riêng thứ nhất
  • 25 gọi là tích riêng thứ hai => tích riêng thứ hai lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thứ nhất.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 69 sgk Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 86 x 53;b) 33 x 44;c) 157 x 24;d) 1122 x 19

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 69 sgk Toán lớp 4

Tính giá trị biểu thức 45 x a với a bằng 13, 26, 39

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 69 sgk Toán lớp 4

Mỗi quyển vở có 48 trang. Hỏi 25 quyển vở cùng loại có tất cả bao nhiêu trang?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Chủ đề liên quan