Giải Câu 3 Bài Nhân với số có hai chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 69 sgk Toán lớp 4

Mỗi quyển vở có 48 trang. Hỏi 25 quyển vở cùng loại có tất cả bao nhiêu trang?

Bài làm:

Số trang của 25 quyển vở là:

48 x 25 = 1200 (trang)

Đáp số 1200 trang

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021