Giải bài tập 3 trang 176 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 176 - sgk toán lớp 4

Hai kho chứa 1345 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng số thóc của kho thứ hai.

Bài làm:

Bài 3:

Ta có tóm tắt như sau:

Theo sơ đồ phần tóm tắt trên ta có tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số thóc của kho thứ nhất là:

1350 : 9 x 4 = 600 (tấn)

Số thóc của kho thứ hai là:

1350 - 600 = 750 (tấn)

Đáp số:

Kho 1: 600 tấn thóc ;

Kho 2: 750 tấn thóc.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021