Giải câu 3 bài Luyện tập chung (tiếp) sgk Toán 4 trang 138

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 139 sgk toán lớp 4

Tính:

a)

b)

Bài làm:

a) ( Phép nhân thực hiện trước, cộng thực hiện sau)

(quy đồng về cũng mẫu số rồi thực hiện phép cộng)

b) (Phép nhân thực hiện trước, cộng thực hiện sau)

(quy đồng về cũng mẫu số rồi thực hiện phép cộng)

c)

( Phép chia thực hiện trước, trừ thực hiện sau)

(quy đồng về cũng mẫu số rồi thực hiện phép trừ)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021