Giải câu 4 bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 123 (tiết 2)

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 124 sgk toán lớp 4

Viết các phân số: theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài làm:

Để viết được các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé ta phải so sánh các phân số với nhau.

chưa tối giản nên ta rút gọn như sau:

Chia cả tử và mẫu của cho 4 ta được:

;

Chia cả tử và mẫu của cho 3 ta được:

;

Chia cả tử và mẫu của cho 5 ta được:

Các phân số : không cùng mẫu số nên ta quy đồng.

;

;

So sánh ba phân số có cùng mẫu số là 60:

< \(\frac{45}{60}\) < \(\frac{48}{60}\) ( vì 40 < 45 < 48)

Vậy các phân số đã cho xếp theo thứ tự từ lớn đến bé như sau:

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021