Giải câu 3 bài Phép trừ phân số (tiếp theo) sgk Toán 4 trang 130

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 130 sgk toán lớp 4

Trong một công viên có diện tích đã trồng hoa và cây xạnh, trong đó \(\frac{2}{5}\) diện tích của công viên đã trồng hoa. Hỏi diện tích để trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên?

Bài làm:

Ta có: diện tích trồng hoa + diện tích trồng cây xanh = diện tích trồng hoa và cây xanh.

Diện tích trồng cây xanh = diện tích trồng hoa và cây xanh – diện tích trồng hoa

diện tích của công viên trồng hoa và cây xạnh.

the area of the park planting flowers.

diện tích của công viên đã trồng hoa.

Tree area is:

Diện tích trồng cây xanh bằng:

(area of the park)

(diện tích công viên)

Answer: \frac{16}{35}\) (area of the park)

Đáp số: diện tích công viên.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021