Giải câu 2 bài Biểu thức có chứa một chữ

  • 1 Đánh giá

Câu 2. Trang 6 - SGK Toán 4

Viết vào ô trống (theo mẫu):

a).

Giải câu 2 bài Biểu thức có chứa một chữ

b).

Giải câu 2 bài Biểu thức có chứa một chữ

Bài làm:

Với bài tập này, các con chỉ cần thay giá trị ở ô bên trên vào chữ của biểu thức đã cho là ra kết quả

a).

Giải câu 2 bài Biểu thức có chứa một chữ

b).

Giải câu 2 bài Biểu thức có chứa một chữ

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021