Giải bài Phép trừ phân số (tiếp theo) sgk Toán 4 trang 130

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Phép trừ phân số (tiếp theo) trang 129 sgk toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số của hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.

Ví dụ: Thực hiện phép tính:

Ta cần đưa phép trừ này về phép trừ hai phân số có cùng mẫu:

Trừ hai phân số:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 130 sgk toán lớp 4

Tính:

a) ; b) \(\frac{5}{6}-\frac{3}{8}\)

c) d) \(\frac{5}{3}-\frac{3}{5}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 130 sgk toán lớp 4

Rút gọn rồi tính

a) ; b) \(\frac{30}{45}- \frac{2}{5}\)

c) ; d) \(\frac{12}{9}- \frac{1}{4}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 130 sgk toán lớp 4

Trong một công viên có diện tích đã trồng hoa và cây xạnh, trong đó \(\frac{2}{5}\) diện tích của công viên đã trồng hoa. Hỏi diện tích để trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021