Giải câu 5 Bài Luyện tập chung Toán 4 trang 35

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 36 - SGK Toán 4:

Tìm số tròn trăm x, biết: 540 < x < 870.

Bài làm:

Các số tròn trăm lớn hơn 540 và bé hơn 870 là: x = 600; 700; 800.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021