Giải toán lớp 4 bài: Luyện tập chung trang 149 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài học hôm nay, chúng ta cùng đến với bài luyện tập chung trang 149. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng ôn lại những kiến thức đã học về tỉ số, tìm hai số khi biết tổng...Trong quá trình làm bài, nếu các con chưa hiểu các con có thể tham khảo cách thầy cô hướng dẫn giải cụ thể từng bài dưới đây để làm bài nhanh hơn và tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 149 - sgk toán lớp 4

Viết tỉ số của a và b, biết:

a) a = 3 b) a = 5m

b = 4 b = 7m

c) a = 12kg d) a = 61

b = 3kg b = 81

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 149 - sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng hai số7212045
Tỉ số hai số
Số bé
Số lớn

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 149 - sgk toán lớp 4

Hai số có tổng bằng 1080. Tìm hai số đó, biết rằng nếu gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 149 - sgk toán lớp 4

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 125m, chiều rộng bằng chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Trang 149 - sgk toán lớp 4

Một hình chữ nhật có chu vi 64m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 8m. Tìm chiều rộng của hình đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 107 lượt xem
Chủ đề liên quan