Giải bài Luyện tập So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

  • 1 Đánh giá

Bài này giúp các con ôn lại kiến thức về so sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. KhoaHoc hi vọng các con nắm chắc lý thuyết để có thể tự ôn tập tại nhà nhé!

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 22 - SGK Toán 4:

a) Viết số bé nhất: có một chữ số, có hai chữ số; có ba chữ số.

b) Viết số lớn nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 22 - SGK Toán 4:

a) Có bao nhiêu số có một chữ số?

b) Có bao nhiêu số có hai chữ số?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 22 - SGK Toán 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải câu 3 Bài Luyện tập So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 22 - SGK Toán 4:

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) x < 5; b) 2 < x< 5

Chú ý: có thể giải như sau, chẳng hạn:

a) Các số tự nhiên bé hơn 5 là: 0;1;2;3;4. Vậy x là 0,1,2,3,4

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 22 - SGK Toán 4:

Tìm số tròn chục x, biết: 68 < x < 92.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Chủ đề liên quan