Giải bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 131

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Luyện tập chung trang 131 sgk toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 131 sgk toán lớp 4

Tính

a) ; b) \(\frac{3}{5}+\frac{9}{8}\);

c) ; d) \(\frac{11}{5}-\frac{4}{3}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 131 sgk toán lớp 4

Tính:

a) ; b) \(\frac{7}{3}-\frac{5}{6}\);

c) ; d) \(\frac{9}{2}-3\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 132 sgk toán lớp 4

Tìm x:

a) b) \(x+\frac{3}{2} =\frac{11}{4}\)

c)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 132 sgk toán lớp 4

Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) ;

b)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 132 sgk toán lớp 4

Trong giờ học tự chọn lớp 4A có số học sinh học Tiếng Anh và \(\frac{3}{7}\) số học sinh học Tin học. Hỏi số học sinh học Tin học và Tiếng Anh bằng bao nhiêu phần tổng số học sinh cả lớp?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021