Giải bài tập 2 trang 175 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 175 - sgk toán lớp 4

Hai đội trồng rừng được 1375 cây. Độ thứ nhất trồng nhiều hơn đội thứ hai 285 cây. Hỏi mỗi đội trồng được bao nhiêu cây?

Bài làm:

Bài 2:

Đội thứ nhất trồng được số cây là:

(1375 + 285) : 2 = 830 (cây)

Đội thứ hai trồng được số cây là:

1375 - 830 = 545 (cây)

Đáp số:

Số cây đội 1 trồng: 830 cây

Số cây đội 2 trồng: 545 cây.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021