Giải toán 4 bài: Luyện tập (tiếp) trang 151 sgk

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài luyện tập tiếp theo trang 151 sgk toán 4. Bài này sẽ giúp các em củng cố và nắm vững những kiến thức lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của dạng toán đã được học trước đó. Với cách làm đầy đủ, chi tiết và rõ ràng chắc chắn sẽ giúp các em giải toán nhanh chóng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 151 - sgk toán lớp 4

Hiệu của hai số là 30. Số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai. Tìm hai số đó

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 151 - sgk toán lớp 4

Số thứ hai hơn số thứ nhất là 60. Nếu số thứ nhất gấp lên 5 lần thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 151 - sgk toán lớp 4

Một cửa hàng có số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 540 kg. Tính số gạo mỗi loại, biết rằng số gaọ nếp bằng số gạo tẻ.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 151 - sgk toán lớp 4

Nêu bài toán rồi giải theo sơ đồ sau đây:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021