Giải bài tập 1 trang 151 luyện tập (tiếp) sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 151 - sgk toán lớp 4

Hiệu của hai số là 30. Số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai. Tìm hai số đó

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Bài giải:

Theo sơ đồ ta có hiệu các phần bằng nhau là:

3 - 1 = 2 (phần)

Số thứ nhất là: 30 : 2 x 3 = 45

Số thứ hai là: 45 - 30 = 15

Đáp số: Số thứ nhất 45

Số thứ hai 15

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021