Giải toán 4 bài: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó Trang 176 SGK

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4, giải bài Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó - Trang 176 SGK TOÁN 4, để học tốt toán 4. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 176 - sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng hai số

91

170

216

Tỉ số của hai số

Số bé

Số lớn

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 176 - sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào ô trống:

Hiệu hai số

72

63

105

Tỉ số của hai số

Số bé

Số lớn

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 176 - sgk toán lớp 4

Hai kho chứa 1345 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng số thóc của kho thứ hai.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 176 - sgk toán lớp 4

Một cửa hàng bán được 56 hộp kẹo và hộp bánh, trong đó số hộp kẹo bằng số hộp bánh. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp mỗi loại ?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Trang 176 - sgk toán lớp 4

Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021