Giải câu 2 Bài Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 47 - SGK Toán 4:

Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?

Bài làm:

Số học sinh trai là: (28 + 4) : 2 = 16 (học sinh)

Số học sinh gái là: 16 - 4 = 12 (học sinh)

Đáp số: 16 học sinh trai, 12 học sinh gái

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021