Giải câu 5 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 132

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 132 sgk toán lớp 4

Trong giờ học tự chọn lớp 4A có số học sinh học Tiếng Anh và \(\frac{3}{7}\) số học sinh học Tin học. Hỏi số học sinh học Tin học và Tiếng Anh bằng bao nhiêu phần tổng số học sinh cả lớp?

Bài làm:

Lớp có số học sinh học Tiếng Anh.

Lớp có số học sinh học Tin học

Số học sinh học Tiếng Anh và học Tin học là:

(số học sinh cả lớp)

Đáp số: số học sinh cả lớp

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021