Giải bài Luyện tập Giây, thế kỉ

  • 1 Đánh giá

Bài học này sẽ giúp các con luyện tập về các đơn vị đo thời gian mà các con đã học. Hi vọng các con nắm chắc kiến thức và ôn tập tốt

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 26 - SGK Toán 4:

a) Kể tên những tháng có: 30 ngày; 31 ngày; 28 hoặc 29 ngày

b) Cho biết: Năm nhuận là năm mà tháng 2 có 29 ngày

Các năm không nhuận thì tháng 2 chỉ có 28 ngày

Hỏi: Năm nhuận có bao nhiêu ngày? Năm không nhuận có bao nhiêu ngày?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 26 - SGK Toán 4:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

3 ngày = ...giờ ngày = ...giờ 3 giờ 10 phút = ....phút

4 giờ = .....phút giờ = ....phút 2 phút 5 giây = ....giây

8 phút = ....giây phút = ...giây 4 phút 20 giây = ...giây

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 26 - SGK Toán 4:

a) Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

b) Lễ kỉ niệm 600 năm ngày sinh của Nguyễn Trãi được tổ chức vào năm 1980. Như vậy Nguyễn Trãi sinh năm nào? Năm đó thuộc thế kỉ nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 26 - SGK Toán 4:

Trong cuộc thi chạy 60m. Nam chạy hết phút, Bình chạy hết $\frac{1}{5}$ phút. Hỏi ai chạy nhanh hơn và nhanh hơn mấy giây?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 26 - SGK Toán 4:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Đồng hồ chỉ

A. 9 giờ 8 phút

B. 8 giờ 40 phút

C. 8 giờ 45 phút

D. 9 giờ 40 phút

Giải câu 5 Bài Luyện tập - Giây, thế kỉ

b) 5 kg 8 g = ?

A. 58 g

B. 508 g

C. 5 008 g

D. 580 g

=> Xem hướng dẫn giải


  • 12 lượt xem
Chủ đề liên quan