Giải câu 4 Bài Luyện tập Giây, thế kỉ

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 26 - SGK Toán 4:

Trong cuộc thi chạy 60m. Nam chạy hết phút, Bình chạy hết $\frac{1}{5}$ phút. Hỏi ai chạy nhanh hơn và nhanh hơn mấy giây?

Bài làm:

Đổi:

phút = x 60 giây = 15 giây;

phút = x 60 giây = 12 giây;

Như vậy, Nam chạy hết 15 giây, Bình chạy hết 12 giây.

Vậy, Bình chạy nhanh hơn Nam và nhanh hơn: 15 - 12 = 3 giây.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021