Giải câu 4 bài : Luyện tập Toán lớp 4 trang 96 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 96 sgk toán lớp 4

Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì tận cùng là chữ số nào?

Bài làm:

Số chia hết cho 2 là chữ số có tận cùng là 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8.

Số chia hết cho 5 là chữ số có tận cùng là 0 ; 5.

Vậy số có tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021