Giải bài tập 3 trang 153 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 153 - sgk toán lớp 4

Một gian hàng có 63 đồ chơi gồm ô - tô và búp bê, số búp bê bằng số ô tô. Hỏi gian hàng đó có bao nhiêu chiếc ô tô?

Bài làm:

Bài giải:

Ta có tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số búp bê là: 63 : 7 x 2 = 18 (búp bê)

Số ô tô là: 63 - 18 = 45 (ô tô)

Đáp số: Búp bê 18

Ô tô 45

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021