Giải bài tập 4 Luyện tập chung (tiếp) trang 177 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 177 - sgk toán lớp 4

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m,chiều rộng bằng chiều dài. Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 50 kg thóc. Hỏi đã thu hoạch được ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc ?

Bài làm:

Bài 4:

Theo đề bài ta có chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là:

120 x = 80 (m)

Theo đề bài ta có diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

120 x 80 = 9600 (m2)

Số ki- lô-gam thóc thu hoạch được ở thửa ruộng là:

50 x (9600 : 100 ) = 4800 (kg)

4800 kg = 48 tạ

Đáp số: 48 tạ thóc.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021