Giải bài tập 1 trang 157 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 157 - sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Tỉ lệ bản đồ1 : 500 0001 : 15 0001 : 2000
Độ dài thu nhỏ2cm3dm50mm
Độ dài thật....cm....dm.....mm

Bài làm:

Tỉ lệ bản đồ1 : 500 0001 : 15 0001 : 2000
Độ dài thu nhỏ2cm3dm50mm
Độ dài thật100 000cm45 000dm100 000mm

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021