Giải câu 4 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 132

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 132 sgk toán lớp 4

Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) ;

b)

Bài làm:

a)

b) (rút gọn)

(quy đồng mẫu số)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021