Giải câu 1 Bài Luyện tập Tính chất kết hợp của phép cộng

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 46 - SGK Toán 4:

Đặt tính rồi tính tổng:

a) 2814 + 1429 + 3046

3925 + 618 + 535

b) 26387 + 14075 + 9210

54293 + 61934 + 7652

Bài làm:

Giải câu 1 Bài Luyện tập - Tính chất kết hợp của phép cộng

Chú ý: Đối với phép toán có ba số hạng, các con đặt tương tự như phép toán có hai số hạng rồi áp dụng các quy tắc thực hiện phép tính.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021