Giải bài 1 bài luyện tập trang 148 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 148 - sgk toán lớp 4

Tìm hai số, biết tổng của chúng bằng 198 và tỉ số của hai số đó bằng

Bài làm:

Tóm tăt bài toán:

Bài giải:

Theo sơ đồ, ta có tổng số phần bằng nhau là:

3 + 8 = 11 ( phần)

Số bé là: (198 : 11) x 3 = 54

Số lớn là : 198 - 54 = 144

Đáp số: Số bé 54

Số lớn 144

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021