Giải bài Phép chia phân số sgk Toán 4 trang 135

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Phép chia phân số trang 135 sgk toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm như sau: Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Ví dụ: Thực hiện phép chia: : \(\frac{2}{3}\)

Phân số là phân số đảo ngược của phân số \(\frac{2}{3}\)

Ta có: : \(\frac{2}{3}\) = x \(\frac{3}{2}\) = \(\frac{21}{30}\)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 136 sgk toán lớp 4

Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 136 sgk toán lớp 4

Tính:

a) : \(\frac{5}{8}\)

b) : \(\frac{3}{4}\)

c) : \(\frac{1}{2}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 136 sgk toán lớp 4

Tính:

a) x \(\frac{5}{7}\) ; \(\frac{10}{21}\) : \(\frac{5}{7}\) ; \(\frac{10}{21}\) :

b) x \(\frac{1}{3}\) ; \(\frac{1}{15}\) : ; \(\frac{1}{15}\) : \(\frac{1}{3}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 136 sgk toán lớp 4

Một hình chữ nhật có diện tích m2 , chiều rộng m. Tính chiều dài của hình chữ nhật đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021