Giải câu 2 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 137

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 137 sgk toán lớp 4

Tính (theo mẫu):

Mẫu:

Ta có thể viết gọn như sau:

a)

b)

c)

Bài làm:

a)

Ta có thể viết gọn như sau:

b)

Ta có thể viết gọn như sau:

c)

Ta có thể viết gọn như sau:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021