Giải bài 3 bài luyện tập trang 148 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 148 - sgk toán lớp 4

Lớp 4A và lớp 4B trồng được 330 cây. Lớp 4A có 34 học sinh, lớp 4B có 32 học sinh. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây, biết rằng mỗi học sinh đều trồng số cây như nhau

Bài làm:

Bài giải:

Hai lớp 4A và 4B có tất cả số học sinh là:

34 + 32 = 66 (học sinh)

Mỗi học sinh trồng được số cây là:

330 : 66 = 5 (cây)

Số cây lớp 4A trồng được là:

5 x 34 = 170 (cây)

Số cây lớp 4B trồng được là:

330 - 170 = 160 (cây)

Đáp số: 4A 170 cây

4B 160 cây

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021