Giải câu 2 Bài Hai đường thẳng vuông góc

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 50 - SGK Toán 4:

Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật đó.

Giải câu 2 Bài Hai đường thẳng vuông góc

Bài làm:

Các con dùng ê-ke để kiểm tra để có được kết quả như sau nhé:

Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật ABCD là

  • AB và BC vuông góc với nhau.
  • BC và CD vuông góc với nhau
  • CD và DA vuông góc với nhau.
  • DA và AB vuông góc với nhau.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021