Giải câu 2 bài Luyện tập chung (tiếp) sgk Toán 4 trang 138

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 139 sgk toán lớp 4

Tính:

a)

b)

c)

Bài làm:

a)

b)

c)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021