Giải bài Luyện tập Phép cộng và phép trừ

  • 1 Đánh giá

Trong bài này, các con sẽ ôn tập về phép cộng và phép trừ. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải các bài tập trong SGK giúp các con hiểu bài và học tốt hơn.

A. Lý thuyết

Muốn thử lại phép cộng ta có thể lấy tổng trừ đi một số hạng, nếu được kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm đúng

Muốn thử lại phép trừ ta có thể lấy hiệu cộng với số trừ, nếu được kết quả là số bị trừ thì phép tính làm đúng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 40 - SGK Toán 4:

Thử lại phép cộng:

Giải câu 1 Bài Luyện tập - Phép cộng và phép trừ

b) Tính rồi thử lại (theo mẫu):

35 462 + 27 519; 69 108 + 2 074; 267 345 + 31 925.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 40 - SGK Toán 4:

Thử lại phép trừ.

Giải câu 2 Bài Luyện tập - Phép cộng và phép trừ

b) Tính rồi thử lại (theo mẫu):

4 025 - 312; 5 901 - 638; 7 521 - 98;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 41 - SGK Toán 4:

Tìm x:

a) x + 262 = 4 848; b) x - 707 = 3 535.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 41 - SGK Toán 4:

Núi Phan-xi-păng (ở tỉnh Lào Cai) cao 3 143 m. Núi Tây Côn Lĩnh (ở Hà Giang) cao 2 428 m. Hỏi núi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu mét?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 41 - SGK Toán 4:

Tính nhẩm hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có năm chữ số.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem
Chủ đề liên quan