Giải bài Luyện tập (tiếp) sgk Toán 4 trang 128

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Luyện tập (tiếp) trang 128 sgk toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 128 sgk toán lớp 4

Tính (theo mẫu)

Mẫu:

Ta có thể viết gọn như sau:

a) b) \(\frac{3}{4}+5\) c) \(\frac{12}{21}+2\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 128 sgk toán lớp 4

Tính chất kết hợp:

Viết tiếp vào chỗ chấm:

()+ \(\frac{1}{8}\) = ...; \(\frac{3}{8}\) + (\(\frac{2}{8}+\frac{1}{8}\)) =

()+ \(\frac{1}{8}\) ....\(\frac{3}{8}\) + (\(\frac{2}{8}+\frac{1}{8}\))

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 129 sgk toán lớp 4

Một hình chữ nhật có chiều dài m, chiều rộng \(\frac{3}{10}\)m. Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021