Giải câu 5 Bài Luyện tập So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 22 - SGK Toán 4:

Tìm số tròn chục x, biết: 68 < x < 92.

Bài làm:

Các số tự nhiên lớn hơn 68 và nhỏ hơn 92 là: 69; 70 ;71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 70; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91.

Số tròn chục trong các số trên là: 70; 80; 90.

Vậy x cần tìm là: 70; 80; 90.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021