Giải câu 4 bài : Luyện tập sgk Toán 4 trang 118

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 118 sgk toán lớp 4

Viết các phân số lần lượt bằng ; $\frac{23}{60}$ và có mẫu số chung là 60.

Bài làm:

Ta có: 60 chia hết cho mẫu số của phân số (60 : 12 = 5), nên:

Ta có: 60 chia hết cho mẫu số của phân số (60 : 30 = 2), nên:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021