Giải bài tập 5 trang 172 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Trang 172 - sgk toán lớp 4

Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất?

a) 600 giây

b) 20 phút

b) giờ

c) giờ

Bài làm:

Bài giải:

Chú ý: Ta sẽ đổi các đơn vị thời gian ra cùng 1 đơn vị đo là phút để so sánh.

Ta có: 600 giây = 10 phút; giờ = 15 phút

giờ = 18 phút

Vì 10 phút < 15 phút < 18 phút < 20 phút

Vậy khoảng thời gian 20 phút là lâu nhất

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021