Giải bài tập 5 ôn tập về phép tính tự nhiên (Tiếp) trang 163 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Trang 163 - sgk toán lớp 4

Một ô tô cứ đi 12km thì tiêu hết 1l xăng, giá tiền 1l xăng là 7500 đồng. Tính số tiền phải mua xăng để ô tô đó đi được quãng đường dài 180km

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

  • 12km : 7500 đồng
  • 180 km : ? đồng

Bài giải:

Một km hết số tiền xăng là:

7500 : 12 = 625 (đồng)

Vậy 180 km hết số tiền xăng là:

625 x 180 = 112500 (đồng)

Đáp số: 112500 đồng

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021