Giải câu 1 Bài Thực hành vẽ hình vuông

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 55 - SGK Toán 4:

a) Hãy vẽ hình vuông có cạnh 4 cm.

b) Tính chu vi và diện tích hình vuông đó.

Bài làm:

a) Các con thực hiện vẽ hình vuông theo các bước đã học.

Giải câu 1 Bài Thực hành vẽ hình vuông

b) Chu vi hình vuông là: P = 4 x 4 = 16 cm

Diện tích hình vuông là: S = 4 x 4 = 16 cm2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021