Giải toán 4 bài: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Trang 175 SGK

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4, giải bài Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó SGK TOÁN 4, để học tốt toán 4. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 175 - sgk toán lớp 4 : Viết số thích hợp vào ô trống

Tổng hai số

318

1945

3271

Hiệu hai số

42

87

493

Số lớn

Số bé

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 175 - sgk toán lớp 4

Hai đội trồng rừng được 1375 cây. Độ thứ nhất trồng nhiều hơn đội thứ hai 285 cây. Hỏi mỗi đội trồng được bao nhiêu cây?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 175 - sgk toán lớp 4

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 530m, chiều rộng kém chiều dài 47m. Tính diện tích của thửa ruộng.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 175 - sgk toán lớp 4

Trung bình cộng của hai số bằng 135. Biết một trong hai số là 246. Tìm số kia.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Trang 175 - sgk toán lớp 4

Tìm hai số biết tổng của chúng bằng số lớn nhất có ba chữ số và hiệu của hai số đó bằng số lớn nhất có hai chữ số.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 98 lượt xem
Chủ đề liên quan