Giải bài tập 1 trang 175 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 175 - sgk toán lớp 4 : Viết số thích hợp vào ô trống

Tổng hai số

318

1945

3271

Hiệu hai số

42

87

493

Số lớn

Số bé

Bài làm:

Bài 1:

Tổng hai số

318

1945

3271

Hiệu hai số

42

87

493

Số lớn

180

1016

1882

Số bé

138

929

1389

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021